PROBLEMES VISUALS

En format digital rebràs un document PDF que inclou:

10 targetes de problemes visuals per treballar el càlcul mental i el raonament matemàtic. També inclou una fitxa per la resolució dels problemes per escrit.
Idioma: CAT
Gratuït: Gratuït!
Ref. M.06
Idioma CAT
Gratuït Gratuït!